V Palárikove zachránili historickú vodnú vežu

© 2017 - Poľno SME, s.r.o. Palárikovo, Všetky práva vyhradené