Archív

Koniec školského roka

Koniec školského roka

Medzinárodný deň detí sme oslávili ako sa patrí

Medzinárodný deň detí sme oslávili ako sa patrí

MDD 2016

MDD 2016

Hodový víkend

Hodový víkend

MS v ľadovom hokeji

MS v ľadovom hokeji

Deň matiek

Deň matiek

Happy hour

Happy hour

Acai akcia

Acai akcia

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov

Masáž rúk na MDŽ

Masáž rúk na MDŽ

© 2020 - Poľno SME, s.r.o. Palárikovo, Všetky práva vyhradené